Projectresultaten Ready2Improve

Inleiding

Met ons onderzoek willen we te weten komen welk effect bepaalde interventies hebben op verschillende profielen van mensen. Specifiek gericht op beweging en mensen in beweging krijgen.
Ons onderzoek is opgedeeld in 3 fases.

 • Een onderzoek naar motivatie en profilering.
 • Prototype voor een motivatieprofileringsysteem.
 • Evaluatie van bovenstaand systeem met praktijktesten

We beschikken reeds over de data van een groep mensen die meer willen bewegen. Om ons te helpen deze data te interpreteren hebben we met imec samengewerkt. Imec was de uitgelezen partner om mee samen te werken. Maar het heeft even geduurd om de juridische zaken geregeld te krijgen vooraleer we de geanonimiseerde data konden delen. Eens dit geregeld was ging de samenwerking zeer vlot.

We zijn in Nederland ontvangen voor een kick-off meeting waar wij met hun team kennis hebben gemaakt. Na de voorstelling van de data en onze vragen bleek hoe enthousiast hun team was. Er kwamen extra vragen van hen uit, uitbreidingen oponze vragen, extra assumpties, … Het was een zeer vruchtvolle vergadering. Eneen begin van veel interessant video conferences.

Sindsdien krijgen we elke week een update met antwoorden op onze vragen,statistieken, …Tegen eind september is er een real life vergadering geplandwaarop imec ons alle resultaten presenteert.

Alhoewel de samenwerking goed verloopt, heeft de papieren rompslomp voor een vertraging van een half jaar gezorgd. Hierdoor hebben we onze fases en planning moeten bijsturen.

 

Fases

Een onderzoek naar motivatie en profilering

Wij werken voornamelijk met Action Types en werken rond deze indeling van persoonlijkheden. In deze fase wilden we een baseline vastleggen voor deze persoonlijkheden: gemiddelde fysieke en mentale progressie op 12 weken,dropout rates, hoogste en laagste fysieke en mentale toestand, …

Momenteel zijn daar al leuke weetjes uit voort gekomen. Bijvoorbeeld dat de 2 persoonlijkheden met de hoogste mentale progressie dit op 2 verschillende manieren doen. 1 groep heeft een hogere vitaliteit en invloeden op de vitaliteit. De andere groep heeft minder depressie en invloeden die tot depressie leiden.

Daarnaast hebben we literatuuronderzoek gedaan naar interventie selectie en tailoring. Rond het selecteren van interventies werd eerst gekeken naar vragenlijsten rond SDT, dit zowel voor het indelen van personen volgens de soort van motivatie die ze hebben rond een traject/activiteit (autonoom – extern gereguleerd – amotivatie) als voor het opvolgen van bevrediging van de drie noden. De soort motivatie zal een impact hebben op het gehele traject en wat gemeten wordt. Door de bevrediging van de drie noden op te volgen kunnen we gericht interventies inzetten op de juiste moment de bevrediging van een bepaalde nood te verhogen. Ook vanuit ActionTypes zijn enkele hypotheses opgesteld rond welke interventies meer geschikt zijn voor een specifieke persoonlijkheid.

Verder werd gekeken hoe we interventies kunnen tailoren, dit voornamelijk op basis van ActionTypes. Hierbij bekeken we enerzijds de timing van interventies (bv. hoe snel over gaan tot een actieplan). Ook werden interessante bevindingen gedaan rond frequentie, o.a. rond feedback en positieve bekrachtiging. Ten slotte wordt nu een overzicht opgesteld rond hoe we, per type, interventies best inhoudelijk invullen (focus op het geheel of alles stap per stap, meer of minder detail, taalgebruik, etc.).

Prototype voor een motivatie profilering systeem

Op basis van bovenstaand onderzoek zetten we een reeks van interventies op die we toespitsen op de persoonlijkheid van de gebruiker. Voor de eerste versie beperken we ons tot op maat gemaakte feedback waarbij we de boodschap aanpassen naar gelang de persoonlijkheid. Meer op data toespitsen, meerpersoonlijk met video boodschappen van relateerbare mensen, …

Op termijn kan dit uitgebreid worden naar interventies op basis van locatie,schema, stress detectie, … De interventies kunnen dan kleine suggesties zijn zoals

“Neem een korte pauze”, of een oefening. Maar het kan ook een vraag zijn. “Wemerken dat je momenteel stress ervaart. Waarom?” Of “Heb je er aan gedacht je sportspullen voor morgen klaar te zetten?”

We willen ook dropouts voorkomen. We hopen uit het onderzoek dropout predictors te kunnen halen en hierop te monitoren. Op dat moment kunnen we specifieke interventies uitvoeren om de dropout te voorkomen.

Evaluatie van het motivatie profilering systeem

Na de opzet van het profileringsysteem wilden we dit testen tijdens Het Fitste Bedrijf 2019. Aangezien we nog geen baseline hadden en met de data analyse uitgelopen zijn, hebben we besloten de evaluatie tijdens Het Fitste Bedrijf 2020 uit te voeren. We zijn het profileringsysteem aan het uitwerken terwijl we op de resultaten van de analyse wachten. We hopen dit rond te hebben voor de grote groep begint met het programma (februari 2020 – juni 2020).

 

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Projectresultaten Kinetic Analysis

CYTEX: Cycling Textiles

Nano4Sports bood de mogelijkheid om verschillende sensortechnologieën en meettechnieken te vergelijken in het bewegingslabo van de universiteit Gent. Samen met toponderzoekers en elite wielrenners testen wij de nauwkeurigheid van diverse sensortechnologie ingebed in textielen. Naast brede interesse vanuit zowel de wetenschappelijke wereld als wielerteams bieden de ontwikkelde slimme textiele ook mogelijkheden in andere markten zoals de roeisport of revalidatiesetting.

Verder over de aanleiding: https://www.kinetic-analysis.com/cytex

PERTEX: Performance Textiles

Een samenwerking tussen de KU Leuven en Kinetic Analysis leverde de ideale specificaties op om een op maat gemaakte sensortechnologie te ontwikkelen die behendigheid in kaart brengt bij sports. De voorhanden zijde sporttechnologie geeft vaak niet de beschikking over de ruwe data waardoor exacte analyses ontbreken. Door een eigen PCB en dataplatform te ontwikkelen heeft dit project geleid tot een universele sensor die voor veel doeleinden kan worden gebruikt zoals het bepalen van spronghoogte, sprinttechniek en behendigheid. Ook resultaten rondom het detecteren van vermoeidheid bij duurlopers blijken waardevol voor het grote publiek.

https://www.kinetic-analysis.com/pertex

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Projectresultaten 2M Engineering

Beschrijving projectidee

 

2M Engineering heeft samen met TUe de verschillende use cases besproken rondom blessurevrij hardlopen. In een brainstorm is gekeken hoe 24/7 modellering en nieuwe userinterface ideeën omgezet kunnen worden in een praktisch prototype voor verdere testen gedurende de onderzoeksfase.

 

2M heeft op basis van deze input een high-level architectuur van dit prototype bepaald en electronics gerealiseerd waarvan de assemblage bijna gereed is.

 

De volgende stap is de realisatie van de firmware, nadat de exacte en relevante meet functionaliteit (zie volgende punt) bepaald is in de hardloop context.

(eerste prototype)

Daarnaast is met Fontys Sporthogescholen gekeken hoe een vertaalslag gemaakt kan worden om een complexe en dure 9DOF multi sensor oplossing te vertalen naar een minimal viable oplossing. De globale richting is bepaald.

 

Om dit verder te toetsen en onderbouwen willen we een aantal testen met hardlopers doen op de loopband, waarbij een bestaand 9DOF meetsysteem van 2M wordt ingezet. De ruwe informatie zal worden gebruikt om te kijken wat het minimaal aantal sensor is wat nodig is en om een eerste indruk te krijgen van de complexiteit van benodigde algoritmes.

 

Nodes

2M heeft haar 9DOF meetsysteem genaamd NODES ingezet om bij Fontys Sporthogescholen te gaan testen met een aantal hardlopers. Het systeem heeft de volgende specificaties:

 

 • Wearability:  Complete Suit or straps
 • Trackers / Nodes: 3 to 19 wired nodes
 • Motion data:
  • Raw 9DoF data (accelerometer, gyroscope, magnetometer)
  • Quaternions, integrated bio-mechanical model (18 segments)
 • Latency: 30ms (Bluetooth)
 • Battery life: 6h (19 nodes connected and Bluetooth on)
 • Output rate:
  • 33Hz (Bluetooth, with 19 Nodes)

 

Dit systeem hebben we aangepast om met een hogere sample, nodig voor hardlopen, data te kunnen verzamelen. Experimenten zijn uitgevoerd op 50 sps. Voor de experimenten zijn sensoren op de linker en rechter schoen, onderbeen en bovenbeen gebruikt en een sensor voor de pelvis.

 

Data wordt op dit moment bij 2M geanalyseerd om te kijken wat de technische feasability is van de beoogde oplossing. Een eerste orde indruk willen we eind September ’19 beschikbaar hebben.

 

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Nano4Sports voor scholieren

In het kader van de Maand van Europa werden 120 scholieren ondergedompeld in de wereld van sport & technologie. De scholieren werden ontvangen in Health House in Leuven, dé uitgelezen locatie om hen te nieuwe ontwikkelingen in sport, health en technologie te laten ontdekken en beleven.

Tijdens een presentatie werd Nano4Sports toegelicht. Vervolgens werden ze rondgeleid in Health House, waar ze de nieuwste ontwikkelingen in het domein van sport, gezondheid en technologie konden ontdekken. Tenslotte werd op een interactieve manier (dmv een VR-applicatie) de stress-monitoring van imec toegelicht.

 

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Ready2Improve

Locatie: Leuven

Contactpersoon: Wouter Goris (wouter_goris@ready2improve.eu)

Website:https://www.ready2improve.be

 

Projecttitel: Motivatie in beweging

 

Projectbeschrijving: Ready2Improve begeleidt sporters en in het algemeen mensen die hun gezondheid willen verbeteren en daarvoor een traject willen volgen. Onze service is voornamelijk face-2-face gestart, maar wordt nu steeds meer gedigitaliseerd.

 

Het hoog houden van de motivatie van coachees is echter niet evident. Zeker wanneer we een traject steeds meer digitaal willen laten verlopen. Het doel van dit project is daarom om ons bestaand coaching platform verder uit te breiden met een profilering systeem dat motivatie meet (aan de hand van wat we nu reeds meten aangevuld met data van nieuwe imec sensoren ontwikkeld binnen de context van Nano4Sports), een motivatieprofiel opstelt, interventies selecteert en deze interventies personaliseert. Zo kunnen we enerzijds het motivatiegedeelte digitaliseren en anderzijds coaches beter informeren rond de situatie van een specifieke coachee.

 

Samenwerking Nano4Sports-partner: imec VL, imec NL, Tue, Fontys

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Nea International

Locatie: Maastricht

Contactpersoon: Annette Voskuilen (a.voskuilen@push.eu)

Website:https://www.push.eu/nl/

 

Projecttitel: Haalbaarheid van de persoonlijk adviserende brace

 

Projectbeschrijving: Braces ondersteunen de sporter bij het herstellen en voorkomen van een blessure. Op dit moment voorziet Nea de sporter via een app van tips over het gebruik van de brace en van algemene oefeningen behorend bij de aandoening. Hiervoor meldt de sporter zich aan na aankoop van een Push Sports brace aan. Met behulp van dit project zouden we inzicht willen verkrijgen in de mogelijkheden om de sporter individueler te helpen met een efficiënt hersteltraject, gericht op zijn eigen sport, door het toevoegen van sensortechnologie aan de brace. Het liefst zou de sporter permanent een expert naast zich hebben die hem begeleidt in het laten herstellen van het letsel en het geleidelijk aan weer starten met sporten. Deze expert informeert hem hoe het ervoor staat met het herstel en welke (sportspecifieke) oefeningen en bijbehorende belastingen goed zijn in de betreffende fase. Helaas is dit alleen weggelegd voor topsporters. Zou sensortechnologie deze rol van expert kunnen vervullen voor breedtesporters? Welke informatie heeft de sporter nodig? Hoe moet dat dan technologisch?  En hoe is te bereiken dat de terugkoppeling medisch verantwoord is en de sporter vertrouwen in heeft in de adviezen? Via welke businesscase is de persoonlijk adviserende brace commercieel haalbaar te maken?

 

 

Samenwerking Nano4Sports-partner: Tue, Fontys, imec NL

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Lazer Sport

Locatie: Antwerpen
Contactpersoon: Guido De Bruyne (gbr@shimano-eu.com)

Website:https://www.lazersport.com

 

Projecttitel: Device Lazer smart helmet

Projectbeschrijving: Al sinds geruime tijd wordt er bij Lazer (onderdeel van Shimano) gewerkt aan de ontwikkeling van een smart helmet. Deze helm is in staat om een aantal aspecten van de wielrenner vast te leggen op het gebied van houding, prestatie en fysiologie. Voor een deel is het sensorpakket voor de helm gerealiseerd, voor een ander deel is dat nog in ontwikkeling. Naast meten van meer biomechanische en ‘normale’ fysiologische parameters is binnen de (fiets) sport een belangrijke parameter voor het behalen van prestaties de hydratietoestand (hoeveelheid vocht in het lichaam). Om die reden zou Lazer dan ook graag een ‘dehydration sensor’ willen toevoegen ter completering van deze ‘smart helmet’. Binnen dit specifieke project wordt de haalbaarheid onderzocht van het toevoegen van deze hydratiemeting in een helm aan het bestaande sensorpakket in de helm zodat op een voor de sporter niet belastende wijze de prestatie en prestatiebeinvloeding gemeten kan worden. Op deze wijze wordt de helm een instrument om in de praktijk de gebruikers in een goede maar veilige prestatiezone te houden. Dit heeft daarmee weer impact op de reeds lopende deelprojecten binnen Nano4Sport op het gebied van wielrennen.

 

Samenwerking Nano4Sports-partner: imec NL

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Kinetic Analysis (2)

Locatie: Breda

Contactpersoon: Maarten Gijssel (maarten@kinetic-analysis.com)

Website:http://www.kinetic-analysis.com

 

Projecttitel: Performance Textiles_PERTEX

 

Projectbeschrijving: Het doel van dit project is te komen tot een product wat wordt gebruikt bij het afnamen van prestatie metingen zoals sprint- en sprongtests. Momenteel worden voor dergelijke test(batterijen) voornamelijk meerdere meettechnieken gebruikt zoals niet specifieke wearables, sprongplatformen en laser poortjes. Door de meetwaarden te verkrijgen uit een slim shirt worden meerdere meettechnieken gecombineerd. Naast het registreren van de testwaarden zoals een reactietijd of spronghoogte kan vanuit dit shirt ook gekeken naar de kwaliteit van de beweging tijdens de uitvoering. Door biomechanica parameters te onttrekken uit het shirt kan beweegtechniek in kaart worden gebracht en daarmee bijvoorbeeld wanneer vermoeidheid (van toepassing in een latere fase van het project) optreed tijdens een prestatie meting. Het in kaart brengen van beweegtechniek is voor iedere tak van sport interessant vanwege de relatie met de prestatie uitkomst en/of een mogelijk risico op het krijgen van blessures. Daarnaast is dit project een uitgelezen kans om meer gebruikerservaring op te doen met atleten vanuit de ontwikkeling van het textiel.

 

Samenwerking Nano4Sports-partner: KU Leuven FaBer

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Kinetic Analysis (1)

Locatie: Breda

Contactpersoon: Maarten Gijssel (maarten@kinetic-analysis.com)

Website:http://www.kinetic-analysis.com

 

Projecttitel: Cycling Textiles_CYTEX

 

Projectbeschrijving: Het doel van dit project is te komen tot een product wat wordt gebruikt bij het optimaliseren van houding en bewegingspatroon van de renner op de wielrenfiets, alsmede controle over het behoud hiervan tijdens duurritten (rekening houdende met het intreden van vermoeidheid). Momenteel zijn geen real time feedback systemen beschikbaar die de houding op de fiets continue monitoren buiten de lab setting. Op basis van deze registratie kan in kaart worden gebracht of de kinematica optimaal blijft en wanneer afwijkend, bijvoorbeeld ten gevolge van vermoeidheid ontvangt de renner subtiele regionale tactiele feedback om het postuur te optimaliseren. Een dergelijk tactiel feedback systeem is momenteel beschikbaar, geintegreerd in textiel echter nog niet specifiek toegepast voor de sport industrie.

 

Samenwerking Nano4Sports-partner: Ugent, imec VL

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

WeWatt

Locatie: Leuven

Contactpersoon: Patricia Ceysens (pat@wewatt.be)

Website:http://wewatt.com

 

Projecttitel: EveryOne & EveryWatt Counts

 

Projectbeschrijving: WeWatt energiefietsmeubilair kadert perfect in de visie van Nano4Sports om technologie in te zetten voor het aanmoedigen van een active lifestyle. WeWatt EnergyBikes nodigen mensen uit om te bewegen (fietsen) op publieke plaatsen waar ze dat niet meteen verwachten zoals luchthavens, treinstations, winkelcentra en universiteiten. Door te fietsen wekken gebruikers energie op die we in bruikbare stroom omzetten en waarmee ze hun eigen communicatie devices kunnen laden.

De WeWatt energiefietsen worden als innovatief, duurzaam, nuttig en zinvol beschouwd.

We willen gebruikers graag een extra stimulans gaan bieden door hun feedback te geven over wat ze nu precies doen: hoeveel energie ze opwekken, tot welk doel/geheel ze bijdragen of tot welke gemeenschap ze behoren.

We geloven dat dergelijke feedback tot nieuwe vormen van motivatie om te bewegen kan leiden, alsook tot sociale interactie tussen de gebruikers onderling.

Met dit project willen we de rol van publieke en/of individuele feedback op het energiefietsen onderzoeken en dat binnen de context van publieke activering, motivatie en sociale interactie. Daarbij willen we het inhoudelijke ontwerp en de impact/interpretatie van de feedback visualisatie door eindgebruikers centraal zetten.

 

Samenwerking Nano4Sports-partner: KU Leuven RxD

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone