Ready2Improve

Locatie: Leuven

Contactpersoon: Wouter Goris (wouter_goris@ready2improve.eu)

Website:https://www.ready2improve.be

 

Projecttitel: Motivatie in beweging

 

Projectbeschrijving: Ready2Improve begeleidt sporters en in het algemeen mensen die hun gezondheid willen verbeteren en daarvoor een traject willen volgen. Onze service is voornamelijk face-2-face gestart, maar wordt nu steeds meer gedigitaliseerd.

 

Het hoog houden van de motivatie van coachees is echter niet evident. Zeker wanneer we een traject steeds meer digitaal willen laten verlopen. Het doel van dit project is daarom om ons bestaand coaching platform verder uit te breiden met een profilering systeem dat motivatie meet (aan de hand van wat we nu reeds meten aangevuld met data van nieuwe imec sensoren ontwikkeld binnen de context van Nano4Sports), een motivatieprofiel opstelt, interventies selecteert en deze interventies personaliseert. Zo kunnen we enerzijds het motivatiegedeelte digitaliseren en anderzijds coaches beter informeren rond de situatie van een specifieke coachee.

 

Samenwerking Nano4Sports-partner: imec VL, imec NL, Tue, Fontys

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Nea International

Locatie: Maastricht

Contactpersoon: Annette Voskuilen (a.voskuilen@push.eu)

Website:https://www.push.eu/nl/

 

Projecttitel: Haalbaarheid van de persoonlijk adviserende brace

 

Projectbeschrijving: Braces ondersteunen de sporter bij het herstellen en voorkomen van een blessure. Op dit moment voorziet Nea de sporter via een app van tips over het gebruik van de brace en van algemene oefeningen behorend bij de aandoening. Hiervoor meldt de sporter zich aan na aankoop van een Push Sports brace aan. Met behulp van dit project zouden we inzicht willen verkrijgen in de mogelijkheden om de sporter individueler te helpen met een efficiënt hersteltraject, gericht op zijn eigen sport, door het toevoegen van sensortechnologie aan de brace. Het liefst zou de sporter permanent een expert naast zich hebben die hem begeleidt in het laten herstellen van het letsel en het geleidelijk aan weer starten met sporten. Deze expert informeert hem hoe het ervoor staat met het herstel en welke (sportspecifieke) oefeningen en bijbehorende belastingen goed zijn in de betreffende fase. Helaas is dit alleen weggelegd voor topsporters. Zou sensortechnologie deze rol van expert kunnen vervullen voor breedtesporters? Welke informatie heeft de sporter nodig? Hoe moet dat dan technologisch?  En hoe is te bereiken dat de terugkoppeling medisch verantwoord is en de sporter vertrouwen in heeft in de adviezen? Via welke businesscase is de persoonlijk adviserende brace commercieel haalbaar te maken?

 

 

Samenwerking Nano4Sports-partner: Tue, Fontys, imec NL

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Lazer Sport

Locatie: Antwerpen
Contactpersoon: Guido De Bruyne (gbr@shimano-eu.com)

Website:https://www.lazersport.com

 

Projecttitel: Device Lazer smart helmet

Projectbeschrijving: Al sinds geruime tijd wordt er bij Lazer (onderdeel van Shimano) gewerkt aan de ontwikkeling van een smart helmet. Deze helm is in staat om een aantal aspecten van de wielrenner vast te leggen op het gebied van houding, prestatie en fysiologie. Voor een deel is het sensorpakket voor de helm gerealiseerd, voor een ander deel is dat nog in ontwikkeling. Naast meten van meer biomechanische en ‘normale’ fysiologische parameters is binnen de (fiets) sport een belangrijke parameter voor het behalen van prestaties de hydratietoestand (hoeveelheid vocht in het lichaam). Om die reden zou Lazer dan ook graag een ‘dehydration sensor’ willen toevoegen ter completering van deze ‘smart helmet’. Binnen dit specifieke project wordt de haalbaarheid onderzocht van het toevoegen van deze hydratiemeting in een helm aan het bestaande sensorpakket in de helm zodat op een voor de sporter niet belastende wijze de prestatie en prestatiebeinvloeding gemeten kan worden. Op deze wijze wordt de helm een instrument om in de praktijk de gebruikers in een goede maar veilige prestatiezone te houden. Dit heeft daarmee weer impact op de reeds lopende deelprojecten binnen Nano4Sport op het gebied van wielrennen.

 

Samenwerking Nano4Sports-partner: imec NL

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Kinetic Analysis (2)

Locatie: Breda

Contactpersoon: Maarten Gijssel (maarten@kinetic-analysis.com)

Website:http://www.kinetic-analysis.com

 

Projecttitel: Performance Textiles_PERTEX

 

Projectbeschrijving: Het doel van dit project is te komen tot een product wat wordt gebruikt bij het afnamen van prestatie metingen zoals sprint- en sprongtests. Momenteel worden voor dergelijke test(batterijen) voornamelijk meerdere meettechnieken gebruikt zoals niet specifieke wearables, sprongplatformen en laser poortjes. Door de meetwaarden te verkrijgen uit een slim shirt worden meerdere meettechnieken gecombineerd. Naast het registreren van de testwaarden zoals een reactietijd of spronghoogte kan vanuit dit shirt ook gekeken naar de kwaliteit van de beweging tijdens de uitvoering. Door biomechanica parameters te onttrekken uit het shirt kan beweegtechniek in kaart worden gebracht en daarmee bijvoorbeeld wanneer vermoeidheid (van toepassing in een latere fase van het project) optreed tijdens een prestatie meting. Het in kaart brengen van beweegtechniek is voor iedere tak van sport interessant vanwege de relatie met de prestatie uitkomst en/of een mogelijk risico op het krijgen van blessures. Daarnaast is dit project een uitgelezen kans om meer gebruikerservaring op te doen met atleten vanuit de ontwikkeling van het textiel.

 

Samenwerking Nano4Sports-partner: KU Leuven FaBer

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Kinetic Analysis (1)

Locatie: Breda

Contactpersoon: Maarten Gijssel (maarten@kinetic-analysis.com)

Website:http://www.kinetic-analysis.com

 

Projecttitel: Cycling Textiles_CYTEX

 

Projectbeschrijving: Het doel van dit project is te komen tot een product wat wordt gebruikt bij het optimaliseren van houding en bewegingspatroon van de renner op de wielrenfiets, alsmede controle over het behoud hiervan tijdens duurritten (rekening houdende met het intreden van vermoeidheid). Momenteel zijn geen real time feedback systemen beschikbaar die de houding op de fiets continue monitoren buiten de lab setting. Op basis van deze registratie kan in kaart worden gebracht of de kinematica optimaal blijft en wanneer afwijkend, bijvoorbeeld ten gevolge van vermoeidheid ontvangt de renner subtiele regionale tactiele feedback om het postuur te optimaliseren. Een dergelijk tactiel feedback systeem is momenteel beschikbaar, geintegreerd in textiel echter nog niet specifiek toegepast voor de sport industrie.

 

Samenwerking Nano4Sports-partner: Ugent, imec VL

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

WeWatt

Locatie: Leuven

Contactpersoon: Patricia Ceysens (pat@wewatt.be)

Website:http://wewatt.com

 

Projecttitel: EveryOne & EveryWatt Counts

 

Projectbeschrijving: WeWatt energiefietsmeubilair kadert perfect in de visie van Nano4Sports om technologie in te zetten voor het aanmoedigen van een active lifestyle. WeWatt EnergyBikes nodigen mensen uit om te bewegen (fietsen) op publieke plaatsen waar ze dat niet meteen verwachten zoals luchthavens, treinstations, winkelcentra en universiteiten. Door te fietsen wekken gebruikers energie op die we in bruikbare stroom omzetten en waarmee ze hun eigen communicatie devices kunnen laden.

De WeWatt energiefietsen worden als innovatief, duurzaam, nuttig en zinvol beschouwd.

We willen gebruikers graag een extra stimulans gaan bieden door hun feedback te geven over wat ze nu precies doen: hoeveel energie ze opwekken, tot welk doel/geheel ze bijdragen of tot welke gemeenschap ze behoren.

We geloven dat dergelijke feedback tot nieuwe vormen van motivatie om te bewegen kan leiden, alsook tot sociale interactie tussen de gebruikers onderling.

Met dit project willen we de rol van publieke en/of individuele feedback op het energiefietsen onderzoeken en dat binnen de context van publieke activering, motivatie en sociale interactie. Daarbij willen we het inhoudelijke ontwerp en de impact/interpretatie van de feedback visualisatie door eindgebruikers centraal zetten.

 

Samenwerking Nano4Sports-partner: KU Leuven RxD

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

2M-Engineering

Locatie: Valkenswaard

Contactpersoon: Gillian Mimnagh (gillianmimnagh@gmail.com)

Website:https://www.2mel.nl

 

Projecttitel: BRIDGES

Projectbeschrijving: BRIDGES – de brug tussen sensoren en applicatie
In de praktijk blijkt het vaak lastig te zijn om ruwe sensor data van verschillende bronnen en verschillende sensor devices samen te brengen in een platform waarmee op eenvoudige wijze gewerkt kan worden door bewegings- wetenschappers die zich hoofdzakelijk met de applicatie bezighouden. BRIDGES biedt een oplossing voor dit probleem. In eerste instantie richt BRIDGES zich op de hardloop applicatie.

BRIDGES biedt praktische tools en inrichting van een omgeving voor preprocessing en signal processing van sensor data waardoor de bewegingswetenschappers zich kunnen richten op applicatieontwikkeling.

Samenwerking Nano4Sports-partner: Tue, Fontys, imec NL

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Usono

Locatie: Eindhoven

Contactpersoon: Benjamin Tchang (Benjamin@usono.com)

Website: https://usono.com

 

Projecttitel: Dynamic Ultrasound 4 Sports – Muscle Function Unravelled

 

Projectbeschrijving: USONO wilt met zijn innovatieve ProbeFix Dynamic systeem een tool aanreiken die de clinicus in staat stelt de integriteit van de spier-pees structuur en de spierfunctie (mechanische spierbelasting) tijdens sport-specifieke, dynamische, omstandigheden te monitoren, om deze zo in staat te stellen abnormale activatie en mechanische karakteristieken te diagnosticeren en te remediëren ALVORENS de sporter een spierblessure oploopt. De sportwereld is inderdaad vragende partij naar een innovatie waarmee bewegende spieren bekeken en gemonitord kunnen worden tijdens inspanning, teneinde spiervermoeidheid en abnormale functionele patronen in een vroeg stadium te detecteren, zodat daar vroegtijdig op kan worden geanticipeerd. Een dergelijke innovatie zou blessures vroegtijdig herkennen en voorkomen en zo ook in geval van blessure, de revalidatie-inhoud beter kunnen sturen en de Return To Sport kunnen bespoedigen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, wil USONO graag metingen met onderzoekscentra gaan verrichten om te valideren of aan de hand van een aantal relevante parameters zoals spierdiameter, vezellengte, vezelrichting, contractiesnelheid en doorbloeding accuraat ingeschat kan worden in welke mate de spier ‘normaal’ metabool en mechanisch belast wordt en dus niet ten prooi zal vallen aan premature vermoeidheid (verzuring) en neuromusculaire coördinatiedeficieten. Dit zullen we gaan doen met de ProbeFix Dynamic, een product dat een ultrasound transducer fixeert op een lichaamsdeel (benen) tijdens dynamische oefeningen of training.

 

Samenwerking Nano4Sports-partner: TUe

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Topsportslab

Locatie: Leuven

Contactpersoon: Alexander Janssen (alexander@topsportslab.com)

Website:https://www.topsportslab.com

 

Projecttitel: Talentdetectie door middel van 4P-model: de ‘Physical Potential Player Profile’ tool faciliteert de sportspecifieke detectie van talentvolle sporters.

 

Projectbeschrijving: Gezien het belang van de fysieke ontwikkeling binnen het voetbal de laatste jaren willen we deze component ook relevanter maken in de talentidentificatie fase van het opleidingsproces van de jeugdsport. Concreet willen we een Physical Potential Player Profile (PPPP) creëren en binnen het Athlete Management System van TopSportsLab gaan uitzetten ten opzichte van het huidige actuele fysieke profiel. Binnen het bedrijf TopSportsLab worden meerdere keren per jaar fysieke testings afgenomen van voetbal-, hockey- en basketbalspelers waarna dynamische fysieke profielen worden opgesteld (volgens de huidige actuele situatie). De doelstellingen van dit project, in samenwerking met het departement computerwetenschappen KUL (DTAI Sports Analytics Lab), is om nog een stap verder te gaan in de analyse van deze dynamische fysieke profielen. Via al deze resultaten willen we een voorspelling maken van het potentieel van het sportspecifieke fysieke profiel en zo de kansen op doorgroei richting beroepssporter op senior niveau in kaart brengen.

 

Samenwerking Nano4Sports-partner: KU Leuven DTAI

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone