Welke selectiecriteria worden gehanteerd?

Criteria waarop de ingediende projecten worden beoordeeld:

 • competenties van de uitvoerders
 • helder doel voor ogen
 • mate van innovativiteit
 • economisch & maatschappelijke toegevoegde waarde – relevantie ten aanzien van doorontwikkeling van
 ontwikkelde technologieën in het Nano4Sports-project
 • technisch haalbaar
 • het voorgestelde is realiseerbaar tijdens de projectduur
 van Nano4Sports en loopt ten laatste af 30/9/2019

 

 

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Tijdslijn

 

De oproep voor indiening van een innovatieproject wordt gelanceerd op 1/3/2018.

 • De deadline voor indiening van het innovatieproject is 31/05/2018
 • Tijdens de maand juni 2018 worden de innovatieprojecten geselecteerd.
  De KMO/MKB of Grote Onderneming die het geselecteerde project indiende, wordt een Project Partner Light (PPL) van Nano4Sports.
 • De innovatieprojecten worden uitgewerkt tijdens de periode 7/18 – 9/18.

 

 

 

 

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone