imec

imec Vlaanderen

Imec is een leidende onderzoeksinstelling in nanoelectronica op wereldvlak. Het brengt zijn wetenschappelijke kennis samen met de vernieuwingskracht van globale samenwerkingsverbanden in de ICT, gezondheidszorg en energie. Imec ontwikkelt technologische oplossingen, relevant voor de industrie. Het BAN (Body area Networks) departement heeft over de jaren heen een zeer grote expertise opgebouwd in de exploratie en ontwikkeling van kost-effectieve en betrouwbare gezondheids- en wellness toepassingen voor de industrie. De focus ligt op de ontwikkeling van de nodige front-end circuits die toelaten ultra laag verbruik schakelingen te ontwerpen en te realiseren die nodig zijn voor draagbare systemen die lichaamssignalen (ECG, EEG, EMG,…) zeer nauwkeurig kunnen registreren. Deze schakelingen zijn de basis voor de ontwikkeling van draagbare draadloze sensoren (in nauwe samenwerking met imec Nederland). Deze sensoren worden momenteel ingezet in verscheidene toepassingsdomeinen en studies rond diverse aandoeningen (slaapstoornissen, stress, ..) met klinische partners (UZ Leuven, ZOL, …) in ambulante testomgevingen.

Daarenboven kan imec mature technologie aanbieden voor de comfortable integratie van sensoren en elektronica op het lichaam, de kledij of de hulpmiddelen van de sporter (bv. de fiets). Eens het elektrisch sensor ontwerp gekend is, kan imec de nodige prototypes in deze technologieën aanmaken en ter beschikking stellen.

 

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone