Nea International

Locatie: Maastricht

Contactpersoon: Annette Voskuilen (a.voskuilen@push.eu)

Website:https://www.push.eu/nl/

 

Projecttitel: Haalbaarheid van de persoonlijk adviserende brace

 

Projectbeschrijving: Braces ondersteunen de sporter bij het herstellen en voorkomen van een blessure. Op dit moment voorziet Nea de sporter via een app van tips over het gebruik van de brace en van algemene oefeningen behorend bij de aandoening. Hiervoor meldt de sporter zich aan na aankoop van een Push Sports brace aan. Met behulp van dit project zouden we inzicht willen verkrijgen in de mogelijkheden om de sporter individueler te helpen met een efficiënt hersteltraject, gericht op zijn eigen sport, door het toevoegen van sensortechnologie aan de brace. Het liefst zou de sporter permanent een expert naast zich hebben die hem begeleidt in het laten herstellen van het letsel en het geleidelijk aan weer starten met sporten. Deze expert informeert hem hoe het ervoor staat met het herstel en welke (sportspecifieke) oefeningen en bijbehorende belastingen goed zijn in de betreffende fase. Helaas is dit alleen weggelegd voor topsporters. Zou sensortechnologie deze rol van expert kunnen vervullen voor breedtesporters? Welke informatie heeft de sporter nodig? Hoe moet dat dan technologisch?  En hoe is te bereiken dat de terugkoppeling medisch verantwoord is en de sporter vertrouwen in heeft in de adviezen? Via welke businesscase is de persoonlijk adviserende brace commercieel haalbaar te maken?

 

 

Samenwerking Nano4Sports-partner: Tue, Fontys, imec NL

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone