Projectresultaten Ready2Improve

Inleiding

Met ons onderzoek willen we te weten komen welk effect bepaalde interventies hebben op verschillende profielen van mensen. Specifiek gericht op beweging en mensen in beweging krijgen.
Ons onderzoek is opgedeeld in 3 fases.

  • Een onderzoek naar motivatie en profilering.
  • Prototype voor een motivatieprofileringsysteem.
  • Evaluatie van bovenstaand systeem met praktijktesten

We beschikken reeds over de data van een groep mensen die meer willen bewegen. Om ons te helpen deze data te interpreteren hebben we met imec samengewerkt. Imec was de uitgelezen partner om mee samen te werken. Maar het heeft even geduurd om de juridische zaken geregeld te krijgen vooraleer we de geanonimiseerde data konden delen. Eens dit geregeld was ging de samenwerking zeer vlot.

We zijn in Nederland ontvangen voor een kick-off meeting waar wij met hun team kennis hebben gemaakt. Na de voorstelling van de data en onze vragen bleek hoe enthousiast hun team was. Er kwamen extra vragen van hen uit, uitbreidingen oponze vragen, extra assumpties, … Het was een zeer vruchtvolle vergadering. Eneen begin van veel interessant video conferences.

Sindsdien krijgen we elke week een update met antwoorden op onze vragen,statistieken, …Tegen eind september is er een real life vergadering geplandwaarop imec ons alle resultaten presenteert.

Alhoewel de samenwerking goed verloopt, heeft de papieren rompslomp voor een vertraging van een half jaar gezorgd. Hierdoor hebben we onze fases en planning moeten bijsturen.

 

Fases

Een onderzoek naar motivatie en profilering

Wij werken voornamelijk met Action Types en werken rond deze indeling van persoonlijkheden. In deze fase wilden we een baseline vastleggen voor deze persoonlijkheden: gemiddelde fysieke en mentale progressie op 12 weken,dropout rates, hoogste en laagste fysieke en mentale toestand, …

Momenteel zijn daar al leuke weetjes uit voort gekomen. Bijvoorbeeld dat de 2 persoonlijkheden met de hoogste mentale progressie dit op 2 verschillende manieren doen. 1 groep heeft een hogere vitaliteit en invloeden op de vitaliteit. De andere groep heeft minder depressie en invloeden die tot depressie leiden.

Daarnaast hebben we literatuuronderzoek gedaan naar interventie selectie en tailoring. Rond het selecteren van interventies werd eerst gekeken naar vragenlijsten rond SDT, dit zowel voor het indelen van personen volgens de soort van motivatie die ze hebben rond een traject/activiteit (autonoom – extern gereguleerd – amotivatie) als voor het opvolgen van bevrediging van de drie noden. De soort motivatie zal een impact hebben op het gehele traject en wat gemeten wordt. Door de bevrediging van de drie noden op te volgen kunnen we gericht interventies inzetten op de juiste moment de bevrediging van een bepaalde nood te verhogen. Ook vanuit ActionTypes zijn enkele hypotheses opgesteld rond welke interventies meer geschikt zijn voor een specifieke persoonlijkheid.

Verder werd gekeken hoe we interventies kunnen tailoren, dit voornamelijk op basis van ActionTypes. Hierbij bekeken we enerzijds de timing van interventies (bv. hoe snel over gaan tot een actieplan). Ook werden interessante bevindingen gedaan rond frequentie, o.a. rond feedback en positieve bekrachtiging. Ten slotte wordt nu een overzicht opgesteld rond hoe we, per type, interventies best inhoudelijk invullen (focus op het geheel of alles stap per stap, meer of minder detail, taalgebruik, etc.).

Prototype voor een motivatie profilering systeem

Op basis van bovenstaand onderzoek zetten we een reeks van interventies op die we toespitsen op de persoonlijkheid van de gebruiker. Voor de eerste versie beperken we ons tot op maat gemaakte feedback waarbij we de boodschap aanpassen naar gelang de persoonlijkheid. Meer op data toespitsen, meerpersoonlijk met video boodschappen van relateerbare mensen, …

Op termijn kan dit uitgebreid worden naar interventies op basis van locatie,schema, stress detectie, … De interventies kunnen dan kleine suggesties zijn zoals

“Neem een korte pauze”, of een oefening. Maar het kan ook een vraag zijn. “Wemerken dat je momenteel stress ervaart. Waarom?” Of “Heb je er aan gedacht je sportspullen voor morgen klaar te zetten?”

We willen ook dropouts voorkomen. We hopen uit het onderzoek dropout predictors te kunnen halen en hierop te monitoren. Op dat moment kunnen we specifieke interventies uitvoeren om de dropout te voorkomen.

Evaluatie van het motivatie profilering systeem

Na de opzet van het profileringsysteem wilden we dit testen tijdens Het Fitste Bedrijf 2019. Aangezien we nog geen baseline hadden en met de data analyse uitgelopen zijn, hebben we besloten de evaluatie tijdens Het Fitste Bedrijf 2020 uit te voeren. We zijn het profileringsysteem aan het uitwerken terwijl we op de resultaten van de analyse wachten. We hopen dit rond te hebben voor de grote groep begint met het programma (februari 2020 – juni 2020).

 

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone