Projectresultaten UGent

Cycling case

Blessurepreventie en prestatie-optimalisatie wielrennen

Baanwielrennen is sinds enige tijd één van de meest populaire en door het brede publiek zeer intensief beoefende sport in Vlaanderen. Hoewel zeer heilzaam voor lichaam, geest en sociale ontplooiing, gaat deze sport vaak ook gepaard met lichamelijke hinder. Tijdens het fietsen zorgt de fiets voor het dragen van het lichaamsgewicht, hetgeen deze sport ideaal maakt voor de ‘senior’ atleet daar de onderste ledematen relatief ontlast worden. Echter, gezien het repetitieve en monotone karakter van de fietsbeweging, krijgen bepaalde lichaamszones – met name de onderrug, nek en vaak ook kniegewrichten – het soms hard te verduren. Dit des te meer als de renner zijn of haar fiets niet goed werd afgesteld of als hij/zij zich onvoldoende bewust is van wat een biomechanisch en ergonomisch ‘ideale’ fietspositie inhoudt. Elke fietshandelaar voorziet op heden wel in het afstellen van de fiets in functie van het (bewegende) lichaam van de renner, doch of laatste er al dan niet in slaagt correct in het zadel te gaan zitten en te blijven zitten tijdens trainingen van hoge intensiteit en/of lange duur, is helemaal niet zo’n grote evidentie. Dit houdt in het bijzonder voor de onderrug een groot blessure-risico in. Op dit pijnpunt wil Nano4Sports de wielerfanaat tegemoetkomen. De vakgroepen Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie enElektronica en Informatiesystemen van de Gentse Universiteit zijn in samenwerking met Imec bezig met de ontwikkeling van een eenvoudig in gebruik te nemen bewegingssensor system, hetwelk de renner tijdens zijn/haar ritten ten allen tijde informeert over zijn haar fietspositie, meer bepaald door continu te waken over de positie en verhoudingen tussen onderrug en bekken. Dit systeem zou geïntegreerd worden in textiel en kan tevens ‘onafhankelijk’ op het lichaam worden aangebracht via een klassieke dynamische tape (cf. Kinesiotape, Leukotape, etc.) bijvoorbeeld, hetgeen deze applicatie niet alleen voor de renner maar zeker ook voor de kinesitherapeut of trainer heel relevant maakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast het maken van het meetsysteem zelf (bewegingssensoren in een fietspak), komt er eveneens dataverwerking bij kijken. Het filmpje hieronder toont de visualisering van de data die gelogd werden tijdens één van de testen met een echte fietser. Er werden hierbij 3 sensoren op de ruggengraat geplaatst en 2 op de heupen. Deze werden uitgelezen en vervolgens draadloos verstuurd naar de laptop, waar de data gelogd werd. Met een Python-script kan deze data dan gevisualiseerd worden. De bedoeling is om dit Python script verder uit te werken zodat dezelfde soort data beschikbaar wordt als die die uit het huidige meetprogramma komt.

Je herkent duidelijk de houding van de fietser en de fietsbeweging. Na 70s komt de fietser recht, en gaat daarna heel excessief gaan fietsen (zoals opgedragen).

Op termijn kan dergelijke applicatie zeker ook van dienst zijn binnen andere sporttakken die baat hebben bij degelijke houdings- en bewegingscontrole over onderrug en bekken in functie van preventie en prestatie.

Wetenschappelijke publicatie “Changes in cycling kinematics in function of exercise intensity and association with injury prevalence in amateur road cyclists. A 3D kinematic motion analysis study using statistical parametric mapping.”Schuermans Joke, Palmans Tanneke en Roosen Philip. – momenteel ‘under revision’ bij Journal of Physiotherapy (Impact Factor 5.551)

De resultaten van het onderliggend samenwerkingsverband met vakgroep Elektronica en Informatiesystemen van de faculteit Ingenieurswetenschappen werden in dit verband mooi samengevat en toegelicht in het artikel van journaliste Els Parton, in het IMEC magazine: https://www.imec-int.com/nl/imec-magazine/imec-magazine-july-2019/smart-cycling-outfit-prevents-back-pain-in-riders

 

 

 


 

Running case

Reductie van schokbelasting tijdens (hard)lopen door middel van real-time muzikale biofeedback.

Ondanks decennia aan onderzoek, zijn de prevalentiecijfers voor overbelasting kwetsuren aan het onderste lidmaat ten gevolge van frequent (hard)lopen nog steeds zeer hoog. Een prominente risicofactor die aanleiding geeft tot loop gerelateerde blessures is het lopen met een verhoogde schokbelasting.

In labosetting is men er reeds in geslaagd om lopers te hertrainen richting een verlaagde schokbelasting, maar tot op heden blijkt er geen wearable technologie voorhanden waarvan is aangetoond dat het de loper stuurt naar een lagere schokbelasting en dus de kans op dergelijke kwetsuren kan reduceren.

Om die reden ontwikkelt een multidisciplinair team onder leiding van Prof Dirk De Clercq een technologie die bruikbaar is tijdens zowel het lopen op een loopband als op buiten gelegen routes. De loper gaat hierbij zijn/haar looptechniek aanpassen die hij/zij toelaat te lopen met een lagere schokbelasting en dus met een lager risico op het oplopen van een loop gerelateerde blessure.

 

De componenten van de ontwikkelde technologie bestaan uit:

1/ een sensor module die de impact op het scheenbeen met hoge betrouwbaarheid en validiteit kan registreren,

2/ een applicatie die de piek schokken real-time detecteert en op basis daarvan via muziek en geluid feedback geeft aan de loper, en

3/ een lokalisatie systeem (UWB) die de snelheid van de loper (ook indoor) voldoende correct kan detecteren.

 

 

In de loop van het Nano4Sports project is de groep erin geslaagd om in kaart te brengen welke lopers ‘at risk’ zijn op basis van de hoge impact schokken waarmee zij lopen. Hierop gebaseerd kan men met behulp van de technologie gepersonaliseerde real-time feedback voorzien door middel van muziek en geluid die zowel motiverend kan inwerken op de persoon, alsook de loper aanpassingen kan laten maken die leiden tot een significante schokreductie.

Gezien het loopritme ook de impact kan beïnvloeden, wordt het muziekritme (beats per minuut) ook gesynchroniseerd met de stapfrequentie van de loper. Op die manier exploreert de loper zelf de manier van aanpassen van zijn/haar loopstijl, resulterend in lagere impact belasting. Daarbij ageert dus de loper en reageert de muziek.

Bijzonder in dit systeem is tevens dat men aan dezelfde loopsnelheid – mits zelfgekozen aanpassingen in de loopstijl – toch met een significant lagere impact kan (hard)lopen, en dit is uniek. Dat dit als zeer waardevol wordt beschouwd werd recent erkend door een 1e plaats op het American Society of Biomechanics congres.

De verdere ontwikkelingen focussen zich nu op het beter kunnen bevestigen van de sensor op het scheenbeen (via oa. textiel), op het draadloos maken van de verbinding tussen de sensor en de applicatie (via de laatste generatie Bluetooth chips), het verder verfijnen van het systeem richting een smartphone applicatie en op het opbouwen van de verdere sportwetenschappelijke evidentie die nodig is om het preventief effect op het ontstaan van loopblessures van dit systeem aan te tonen.

 

 

Predictie van schokbelasting tijdens overgronds lopen met behulp van geavanceerde machine learning algoritmes

De schokbelasting tijdens overgronds lopen is traditioneel enkel te meten in een gespecialiseerd sportlabo. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van krachtmeetplatformen. Deze toestellen zijn duur en vragen expertise om data op te nemen, te verwerken en te interpreteren terwijl het gebruik van deze toestellen gelimiteerd blijft tot labo-settings. Recente ontwikkelingen in de wearable industrie maken het mogelijk om enerzijds biomechanische metingen uit te voeren buiten het sportlabo terwijl ze anderzijds ook toelaten om relatief eenvoudig data te interpreteren en wetenschappelijk gevalideerde proxy ’s te hanteren.

Zo werd reeds in eerder biomechanisch onderzoek (onder leiding van Prof. Dirk De Clercq) aangetoond dat de maximale axiale tibiale versnelling van het onderbeen net na het raken van de voet op de grond, een matig tot goede correlatie vertoont met de gouden standaard maat voor impact belasting in het labo. Verondersteld werd dat deze gouden standaard labo meting nog beter kan voorspeld worden uit de volledige tijdsreeks van het tibiaal versnellings-signaal met een zelf ontwikkeld machine learning algoritme. Daarom werd een interuniversitaire samenwerking tussen UGent BioMoc en KU Leuven computer sciences opgestart.

Uit de resultaten van deze samenwerking blijkt inderdaad dat het getraind machine learning algoritme veel beter in staat is om de gouden standaard maat voor impact belasting te voorspellen. Dit betekent dat een dergelijk systeem geïmplementeerd zou kunnen worden om lopers buiten het labo te screenen op impactintensiteit. Deze resultaten werden gepresenteerd op het 14eFootwear Biomechanics Symposium in Kananaskis. Vanuit de biomechanica-community was alvast veel interesse.

 

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone