Topsportslab

Locatie: Leuven

Contactpersoon: Alexander Janssen (alexander@topsportslab.com)

Website:https://www.topsportslab.com

 

Projecttitel: Talentdetectie door middel van 4P-model: de ‘Physical Potential Player Profile’ tool faciliteert de sportspecifieke detectie van talentvolle sporters.

 

Projectbeschrijving: Gezien het belang van de fysieke ontwikkeling binnen het voetbal de laatste jaren willen we deze component ook relevanter maken in de talentidentificatie fase van het opleidingsproces van de jeugdsport. Concreet willen we een Physical Potential Player Profile (PPPP) creëren en binnen het Athlete Management System van TopSportsLab gaan uitzetten ten opzichte van het huidige actuele fysieke profiel. Binnen het bedrijf TopSportsLab worden meerdere keren per jaar fysieke testings afgenomen van voetbal-, hockey- en basketbalspelers waarna dynamische fysieke profielen worden opgesteld (volgens de huidige actuele situatie). De doelstellingen van dit project, in samenwerking met het departement computerwetenschappen KUL (DTAI Sports Analytics Lab), is om nog een stap verder te gaan in de analyse van deze dynamische fysieke profielen. Via al deze resultaten willen we een voorspelling maken van het potentieel van het sportspecifieke fysieke profiel en zo de kansen op doorgroei richting beroepssporter op senior niveau in kaart brengen.

 

Samenwerking Nano4Sports-partner: KU Leuven DTAI

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone