Usono

Locatie: Eindhoven

Contactpersoon: Benjamin Tchang (Benjamin@usono.com)

Website: https://usono.com

 

Projecttitel: Dynamic Ultrasound 4 Sports – Muscle Function Unravelled

 

Projectbeschrijving: USONO wilt met zijn innovatieve ProbeFix Dynamic systeem een tool aanreiken die de clinicus in staat stelt de integriteit van de spier-pees structuur en de spierfunctie (mechanische spierbelasting) tijdens sport-specifieke, dynamische, omstandigheden te monitoren, om deze zo in staat te stellen abnormale activatie en mechanische karakteristieken te diagnosticeren en te remediëren ALVORENS de sporter een spierblessure oploopt. De sportwereld is inderdaad vragende partij naar een innovatie waarmee bewegende spieren bekeken en gemonitord kunnen worden tijdens inspanning, teneinde spiervermoeidheid en abnormale functionele patronen in een vroeg stadium te detecteren, zodat daar vroegtijdig op kan worden geanticipeerd. Een dergelijke innovatie zou blessures vroegtijdig herkennen en voorkomen en zo ook in geval van blessure, de revalidatie-inhoud beter kunnen sturen en de Return To Sport kunnen bespoedigen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, wil USONO graag metingen met onderzoekscentra gaan verrichten om te valideren of aan de hand van een aantal relevante parameters zoals spierdiameter, vezellengte, vezelrichting, contractiesnelheid en doorbloeding accuraat ingeschat kan worden in welke mate de spier ‘normaal’ metabool en mechanisch belast wordt en dus niet ten prooi zal vallen aan premature vermoeidheid (verzuring) en neuromusculaire coördinatiedeficieten. Dit zullen we gaan doen met de ProbeFix Dynamic, een product dat een ultrasound transducer fixeert op een lichaamsdeel (benen) tijdens dynamische oefeningen of training.

 

Samenwerking Nano4Sports-partner: TUe

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone