Welke selectiecriteria worden gehanteerd?

Criteria waarop de ingediende projecten worden beoordeeld:

  • competenties van de uitvoerders
  • helder doel voor ogen
  • mate van innovativiteit
  • economisch & maatschappelijke toegevoegde waarde – relevantie ten aanzien van doorontwikkeling van
 ontwikkelde technologieën in het Nano4Sports-project
  • technisch haalbaar
  • het voorgestelde is realiseerbaar tijdens de projectduur
 van Nano4Sports en loopt ten laatste af 30/9/2019

 

 

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone